Điều kiện bảo hành

Thời gian bảo hành cho tất cả các sản phẩm là 12 tháng.

Nhà xinh cung cấp dịch vụ bảo hành cho khách hàng xuất trình được thông tin Biên lai gốc (bao gồm Hóa đơn đỏ nếu có) hoặc Tên khách hàng/ Địa chỉ/ Số điện thoại in trên Phiếu giao hàng. Thời gian bảo hành được tính từ ngày quý khách nhận được sản phẩm. Nhà xinh quyết định việc bảo hành bằng cách sửa chữa, thay thế, hoặc hoàn trả sản phẩm.

Quy trình bảo hành

Đối với sản phẩm nội thất:

NHÀ XINH kiểm tra các sản phẩm để xác định trường hợp được áp dụng dịch vụ bảo hành. NHÀ XINH sửa chữa sản phẩm bị lỗi, thay thế bằng một sản phẩm tương tự/ tương đương hoặc hoàn lại tiền cho quý khách. Chúng tôi có thể mang hàng về kho để tiến hành sửa chữa.

Nếu sản phẩm không còn được bày bán, NHÀ XINH sẽ đề xuất một sản phẩm thay thế phù hợp. Khi sản phẩm được bảo hành, NHÀ XINH chịu trách nhiệm về chi phí sửa chữa, thay thế các bộ phận, vận chuyển hàng hoá trả lại cho khách hàng. Bất kỳ bộ phận nào bị thay thế hoặc loại bỏ trong quá trình sửa chữa sẽ thuộc quyền sở hữu của NHÀ XINH.

Đối với các sản phẩm khác: Quý khách vui lòng mang sản phẩm đến cửa hàng NHÀ XINH bất kỳ để được bảo hành.

Phạm vi bảo hành

Bảo hành NHÀ XINH áp dụng cho sản phẩm hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi nguyên vật liệu.

Bảo hành không áp dụng trong các trường hợp sau:

Ảnh hưởng của môi trường, thiên tai và thiên địch (sâu bọ, côn trùng, chuột, gián…).
Do khách hàng sơ suất, sử dụng hoặc vệ sinh không đúng cách, thiếu bảo trì cần thiết, vượt quá khả năng tải trọng của sản phẩm…
Khách hàng tự sửa chữa sản phẩm.
Sản phẩm thanh lý “CLEARANCE”.
Đối với những sản phẩm không được bảo hành, nếu khách hàng yêu cầu NHÀ XINH sẽ hỗ trợ với hình thức tính phí.