MUA NHIỀU GIẢM SÂU

Từ ngày 12/5 – 31/5/2022 Nhà Xinh mang đến chương trình ưu đãi khi mua từ 2 sản phẩm trở lên.

  • Sản phẩm có giá cao thứ 2: Giảm 5%
  • Sản phẩm có giá cao thứ 3: Giảm 8%
  • Sản phẩm có giá cao Thứ 4: Giảm 11%
  • Sản phẩm có giá cao thứ 5 trở lên: Giảm 14%

Chương trình được áp dụng cho tất cả cửa hàng Nhà Xinh

Xem cửa hàng gần nhất