Tham gia cùng Nhà Xinh

Nếu bạn quan tâm cơ hội làm việc tại Nhà Xinh, hãy gửi ngay CV đến bộ phận tuyển dụng của chúng tôi. Với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hấp dẫn trong ngành nội thất, chắc chắn sẽ mang đến cho những trải nghiêm mới.

Email: [email protected]