© All Rights Reserved by Nhà Xinh - the leading furniture brand in Vietnam
Living > Sofas >

Sofas

Sofa của nội thất Nhà Xinh tạo ấn tượng với các thiết kế tinh tế từ phong cách bán cổ điển cho đến hiện đại. Sản phẩm gồm sofa dasofa vải có nhiều màu sắc phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Qua đó, bạn không chỉ tạo nên một nơi thư giãn thú vị ngay trong phòng khách mà còn thể hiện được cá tính độc đáo của riêng mình.

Time sofa
19.800.000
Dimension: W1600 - D780 - H750
Material:Wood frame - fabric

Time sofa


19.800.000
Time sofa
19.800.000
Dimension: W1600 - D780 - H750
Material:Wood frame - fabric

Time sofa


19.800.000
Kazoku sofa
20.800.000
Dimension: W1800 - D700 - H800
Material:Wood frame - fabric

Kazoku sofa


20.800.000
Vitra chaise
21.900.000
Dimension: W1950 - D700 - H870
Material:Wood frame - fabric

Vitra chaise


21.900.000
Excel sofa
26.100.000
Dimension: W2000 - D880 - H680
Material:Wood frame - fabric

Excel sofa


26.100.000
Jojo sofa
27.900.000
Dimension: W2500 - D1000 - H650
Material:Wood frame - fabric

Jojo sofa


27.900.000
Jojo sofa
27.900.000
Dimension: W2500 - D1000 - H650
Material:Wood frame - fabric

Jojo sofa


27.900.000
Glamour sofa
25.200.000
Dimension: W1860 - D780 - H780
Material:Wood frame - fabric

Glamour sofa


25.200.000
New
Twoback sofa
29.800.000
Dimension: W1950 - D1070 - H850
Material:Wood- Fabric

Twoback sofa


29.800.000
Opera sofa - blue
29.900.000
Dimension: W2000- D900- H700
Material:Wood frame - Fabric

Opera sofa - blue


29.900.000
Opera sofa - red
29.900.000
Dimension: W2000 - D900 - H700
Material:Wood frame - fabric

Opera sofa - red


29.900.000
Opera sofa
29.900.000
Dimension: W2000 - D900 - H700
Material:Wood frame - fabric

Opera sofa


29.900.000
Lima sofa
30.400.000
Dimension: W2500 - D870 - H610
Material:Wood frame - fabric

Lima sofa


30.400.000
Lima sofa
30.400.000
Dimension: W2500 - D870 - H610
Material:Wood frame - fabric

Lima sofa


30.400.000
Jadora sofa
32.900.000
Dimension: W2500 - D1200 - H650
Material:Wood frame - fabric

Jadora sofa


32.900.000
Jadora sofa
38.300.000
Dimension: W2500 - D1200 - H650
Material:Wood frame - fabric

Jadora sofa


38.300.000
Roma sofa set
32.000.000
Dimension: Sofa: W1700 - D860- H790 Armchair: W850 - D860 - H790
Material:Wood frame - fabric

Roma sofa set


32.000.000
Pepper sofa set
39.500.000
Dimension: Sofa: W2080 - D930 - H820 Armchair: W1110 - D930 - H820
Material:Wood frame - fabric

Pepper sofa set


39.500.000
Elly sofa
13.900.000
Dimension: W1700- D800- H830
Material:Wood- Fabric

Elly sofa


13.900.000
Bridge sofa
79.900.000
Dimension: W2100 - D900 - H750
Material:Oak wood - Leather

Bridge sofa


79.900.000
Bridge sofa
79.900.000
Dimension: W2100 - D900 - H750
Material:Oak wood - Leather

Bridge sofa


79.900.000
Cognac sofa
59.900.000
Dimension: W2800 - D980 - H810
Material:Wood frame - Leather - Stainless steel

Cognac sofa


59.900.000
New
Isola corner sofa
19.900.000
Dimension: W2200 - D900/1600 - H900
Material:Wood frame - Fabric - Metal

Isola corner sofa


19.900.000
New
Isola corner sofa
19.900.000
Dimension: W2200 - D900/1600 - H900
Material:Wood frame - Fabric - Metal

Isola corner sofa


19.900.000
Rumba corner sofa
19.900.000
Dimension: W2000 - D810/1400 - H750
Material:Wood frame - Fabric

Rumba corner sofa


19.900.000
New
Roma corner sofa
21.900.000
Dimension: W2000 - D900/1500 - H800
Material:Wood frame - Fabric

Roma corner sofa


21.900.000
Chio corner sofa
39.500.000
Dimension: W2800 - D870/1600 - H850
Material:Wood frame - fabric

Chio corner sofa


39.500.000
Chio corner sofa
39.500.000
Dimension: W2800 - D870/1600 - H850
Material:Wood frame - fabric

Chio corner sofa


39.500.000
Landscape corner sofa
43.500.000
Dimension: W2700 - D1050/1650 - H650
Material:New Zealand wood frame - fabric

Landscape corner sofa


43.500.000
Nova corner sofa
43.300.000
Dimension: W2800 - D870/1500 - H850
Material:New Zealand wood frame - Fabric

Nova corner sofa


43.300.000
Samos corner sofa
43.900.000
Dimension: W2970 - D960/1660 - H890
Material:Wood frame - fabric - Stainless steel

Samos corner sofa


43.900.000
Cico corner sofa
44.500.000
Dimension: W2870 - D1000/1850 - H850
Material:Wood frame - fabric

Cico corner sofa


44.500.000
Cico corner sofa
44.500.000
Dimension: W2870 - D1000/1850 - H850
Material:Wood frame - fabric

Cico corner sofa


44.500.000
Elementz corner sofa
46.100.000
Dimension: W3300 - D950/1350 - H650
Material:New Zealand wood frame - fabric

Elementz corner sofa


46.100.000
Blue corner sofa
49.500.000
Dimension: W2650 - D900/1900 - H760
Material:Wood frame - fabric

Blue corner sofa


49.500.000
Royal corner sofa
52.500.000
Dimension: W3350 - D1000/3080 - H650
Material:Wood frame - fabric

Royal corner sofa


52.500.000
Surface corner sofa
56.400.000
Dimension: W3150 - D1000/1900 - H800
Material:Wood frame - Fabric

Surface corner sofa


56.400.000
Chili corner sofa
69.900.000
Dimension: W2800 - D1000/2140 - H1000
Material:Wood frame - Leather - Stainless steel

Chili corner sofa


69.900.000
Kali corner sofa
69.900.000
Dimension: W2600 - D900/2000 - H1020
Material:Wood frame - Leather - Stainless steel

Kali corner sofa


69.900.000
Cedar coner sofa
69.900.000
Dimension: W2600 - D930/2080 - H880
Material:Wood frame - Leather - Stainless steel

Cedar coner sofa


69.900.000
Nova corner sofa
72.600.000
Dimension: W2800 - D870/1500- H850
Material:Wood frame- Leather

Nova corner sofa


72.600.000
Opal corner sofa
79.000.000
Dimension: W2900 - D1000/1850 - H600
Material:Wood frame - Leather

Opal corner sofa


79.000.000
Norfolk corner sofa
82.800.000
Dimension: W3200 - D1000/1650 - H700
Material:Wood frame - Leather - Stainless steel

Norfolk corner sofa


82.800.000
Edge corner sofa
89.900.000
Dimension: W2800- D1000/1600- H750
Material:pine wood, leather

Edge corner sofa


89.900.000
Life-1 sofa
20.800.000
Dimension: W2000 - D900 - H680
Material:Wood frame - fabric

Life-1 sofa


20.800.000
Nhat sofa
9.900.000
Dimension: W1400 - D900 - H650
Material:PU foam - Fabric

Nhat sofa


9.900.000
Nhat sofa
9.900.000
Dimension: W1400 - D900 - H650
Material:PU foam - Fabric

Nhat sofa


9.900.000
Sixty sofa set
55.400.000
Dimension: Sofa: W1800 - D850 - H890 Armchair: W900 - D900 - H890
Material:New Zealand wood frame - fabric

Sixty sofa set


55.400.000
Laura sofa
21.800.000
Dimension: W1700 - D1000 - H800
Material:Wood frame - fabric

Laura sofa


21.800.000
Lemon sofa set
37.900.000
Dimension: Sofa: W1950 - D900 - H900 Armchair: W1000 - D900 - H900
Material:Wood frame - fabric - Stainless steel

Lemon sofa set


37.900.000
Happy sofa set
38.200.000
Dimension: Sofa: W1500 - D700 - H800 Armchair: W800 - D700 - H800
Material:New Zealand wood frame - fabric

Happy sofa set


38.200.000
Kazoku sofa set
41.600.000
Dimension: Sofa: W1800 - D700 - H800 Armchair: W805 - D700 - H800
Material:Wood frame - fabric

Kazoku sofa set


41.600.000
Milan sofa set
34.500.000
Dimension: Sofa: W1730 - D750 - H750 Armchair: W600 - D530 - H750
Material:Wood frame - fabric

Milan sofa set


34.500.000
Happy sofa set
38.200.000
Dimension: Sofa: W1500 - D700 - H800 Armchair: W800 - D700 - H800
Material:New Zealand wood frame - fabric

Happy sofa set


38.200.000
Carl sofa set
48.700.000
Dimension: Sofa: W2100 - D800 - H800 Armchair: W900 - D800 - H800
Material:New Zealand wood frame - fabric

Carl sofa set


48.700.000
Carl sofa set
48.700.000
Dimension: Sofa: W2100 - D800 - H800 Armchair: W900 - D800 - H800
Material:New Zealand wood frame - fabric

Carl sofa set


48.700.000
Venice sofa set
52.400.000
Dimension: Sofa: W1650 - D800 - H870 Armchair: W800 - D800 - H870
Material:Wood frame - fabric

Venice sofa set


52.400.000
Loc sofa set
49.900.000
Dimension: Sofa: W1850 - D750 - H850 Armchair: W770 - D750 - H850
Material:Wood frame - fabric

Loc sofa set


49.900.000
Loc sofa set
49.900.000
Dimension: Sofa: W1850 - D750 - H850 Armchair: W770 - D750 - H850
Material:Wood frame - fabric

Loc sofa set


49.900.000
White sofa set
76.500.000
Dimension: W1900 - D850 - H830
Material:Wood frame - Leather

White sofa set


76.500.000
Nova sofa set
95.000.000
Dimension: Sofa: W2170 - D880 - H850 Armchair: W900 - D850 - H850
Material:New Zealand wood Frame - leather

Nova sofa set


95.000.000
Nova sofa set
95.000.000
Dimension: W2120 - D880 - H840
Material:New Zealand wood Frame - leather

Nova sofa set


95.000.000
Shine sofa set
135.400.000
Dimension: W2280 - D900 - H920/ W1100 - D900 - H920
Material:Wood frame - Leather

Shine sofa set


135.400.000
Cosy sofa set
104.000.000
Dimension: W2140 - D950 - H850
Material:Wood frame - Leather - Stainless steel

Cosy sofa set


104.000.000

Ho Chi Minh city

view map

Ha Noi

view map
Hotline 1800 7200 nhaxinhcare@akacompany.com.vn