© All Rights Reserved by Nhà Xinh - the leading furniture brand in Vietnam
Decoration > Mattresses >

Mattresses

Nệm lò xo liên kết 1m Isabelle IL102
8.260.000
Dimension: D2000- R1000- C250
Material:Vải dệt kim cao cấp- Lò xo liên kết- Xơ dừa- Mousse IQ

Nệm lò xo liên kết 1m Isabelle IL102


8.260.000
Nệm lò xo túi 1m4 Issabelle IT40-2
11.910.000
Dimension: D2000 - R1400 - C250
Material:Vải dệt kim cao cấp- Hệ thống lò xo túi 7 vùng cao 16cm- Mousse lót tỷ trọng cao

Nệm lò xo túi 1m4 Issabelle IT40-2


11.910.000
Nệm lò xo túi 1m6 Isabelle IT160-6IS
22.000.000
Dimension: D2000- R1600- C350
Material:Vải dệt kim cao cấp- Lò xo túi 7 vùng- Mousse IQ tỷ trọng cao

Nệm lò xo túi 1m6 Isabelle IT160-6IS


22.000.000
Nệm lò xo túi 1m6 Isabelle IT160-4IQ
14.800.000
Dimension: D2000- R1600- C300
Material:Vải dệt kim cao cấp- Hệ thống lò xo túi 7 vùng cao 16cm- Mousse lót IQ tỷ trọng cao 54kg/m3

Nệm lò xo túi 1m6 Isabelle IT160-4IQ


14.800.000
Nệm lò xo túi 1m6 Isabelle IT160-2
13.330.000
Dimension: D2000 - R1600 - C300
Material:Vải dệt kim cao cấp- Hệ thống lò xo túi 7 vùng cao 16cm- Mousse lót tỷ trọng cao

Nệm lò xo túi 1m6 Isabelle IT160-2


13.330.000
Nệm lò xo túi 1m6 Karina KT60-2
8.610.000
Dimension: D2000- R1600- C220
Material:Vải dệt kim cao cấp- Hệ thống lò xo túi độc lập cao 16cm- Mousse lót tỷ trọng cao

Nệm lò xo túi 1m6 Karina KT60-2


8.610.000
Nệm lò xo túi lông cừu 1m6 Isabelle IT160-4W
14.120.000
Dimension: D2000- R1600- C300
Material:Vải dệt kim cao cấp- Lông cừu mềm mại- Hệ thống lò xo túi- Mousse siêu đàn hồi

Nệm lò xo túi lông cừu 1m6 Isabelle IT160-4W


14.120.000
Nệm lò xo liên kết 1m6 Isabelle IL602
12.070.000
Dimension: D2000- R1600- C250
Material:Vải dệt kim cao cấp- Lò xo liên kết- Xơ dừa- Mousse IQ

Nệm lò xo liên kết 1m6 Isabelle IL602


12.070.000
Nệm lò xo liên kết 1m6 Isabelle IL160-2
12.070.000
Dimension: D2000- R1600- C250
Material:Vải dệt kim cao cấp- Lò xo liên kết- Xơ dừa- Mousse IQ

Nệm lò xo liên kết 1m6 Isabelle IL160-2


12.070.000
Nệm lò xo túi 1m8 Isabelle IT180-4S
16.350.000
Dimension: D2000- R1800- C300
Material:Vải dệt kim cao cấp- Tơ tằm mềm mại- Hệ thống lò xo túi 7 vùng cao 16cm- Mousse lót siêu đàn hồi tỷ trọng cao

Nệm lò xo túi 1m8 Isabelle IT180-4S


16.350.000
Nệm lò xo liên kết 1m8 Karina K180-2
6.990.000
Dimension: D2000- R1800- C220
Material:Vải dệt kim cao cấp- Hệ thống lò xo liên kết- Mousse lót tỷ trọng cao

Nệm lò xo liên kết 1m8 Karina K180-2


6.990.000
Nệm lò xo túi 1m8 Karina KT180-2
9.600.000
Dimension: D2000- R1800- C220
Material:Vải dệt kim cao cấp- Hệ thống lò xo túi độc lập cao 16cm- Mousse lót tỷ trọng cao

Nệm lò xo túi 1m8 Karina KT180-2


9.600.000
Nệm lò xo liên kết 1m8 Isabelle IL180-2
13.330.000
Dimension: D2000- R1800- C250
Material:Vải dệt kim cao cấp- Lò xo liên kết- Xơ dừa- Mousse IQ

Nệm lò xo liên kết 1m8 Isabelle IL180-2


13.330.000

Ho Chi Minh city

view map

Ha Noi

view map
Hotline 1800 7200 nhaxinhcare@akacompany.com.vn