© All Rights Reserved by Nhà Xinh - the leading furniture brand in Vietnam
Decoration > Appliances for Kitchen >

Appliances for Kitchen

Đồ khui bia trang trí
390.000
Dimension: D220- R170
Material:Gỗ- Kim loại

Đồ khui bia trang trí


390.000
Đồ khui bia trang trí
390.000
Dimension: D220- R170
Material:Gỗ- Kim loại

Đồ khui bia trang trí


390.000
Đồ khui nắp chai
590.000
Dimension: D110- R40
Material:Gỗ- Kim loại

Đồ khui nắp chai


590.000
Bộ đồ khui nắp chai
990.000
Dimension: D120- R40
Material:Gỗ- Kim loại

Bộ đồ khui nắp chai


990.000
Trolley
14.200.000
Dimension: W730- D505- H775
Material:Kim loại mại chrom- Mặt gỗ sơn bóng trắng

Trolley


14.200.000
Khay trang trí Standing
1.730.000
Dimension: Ø300
Material:Kim loại sơn trắng

Khay trang trí Standing


1.730.000
Chén gốm Saigon Blk even
125.000
Dimension: D120- C60
Material:Gốm sứ cao cấp

Chén gốm Saigon Blk even


125.000
Chén gốm Saigon BLk fiber
125.000
Dimension: D120- C60
Material:Gốm sứ cao cấp

Chén gốm Saigon BLk fiber


125.000
Chén gốm Saigon blue flow
125.000
Dimension: D120- C60
Material:Gốm sứ cao cấp

Chén gốm Saigon blue flow


125.000
Chén gốm Saigon blue semi
125.000
Dimension: D120- C60
Material:Gốm sứ cao cấp

Chén gốm Saigon blue semi


125.000
Chén gốm Flex aqua
125.000
Dimension: D120- C60
Material:Gốm sứ cao cấp

Chén gốm Flex aqua


125.000
Chén gốm Flex
255.000
Dimension: D120- C60
Material:Gốm sứ cao cấp

Chén gốm Flex


255.000
Chén gốm mako red
255.000
Dimension: D115- C65
Material:Gốm sứ cao cấp

Chén gốm mako red


255.000
Tô gốm flex navy
285.000
Dimension: D150- C70
Material:Gốm sứ cao cấp

Tô gốm flex navy


285.000
Tô gốm Saigon Blk even
265.000
Dimension: D150- C70
Material:Gốm sứ cao cấp

Tô gốm Saigon Blk even


265.000
Tô gốm Saigon Blk blue fiber
265.000
Dimension: D150- C70
Material:Gốm sứ cao cấp

Tô gốm Saigon Blk blue fiber


265.000
Tô gốm Saigon blue kim navy
265.000
Dimension: D150- C70
Material:Gốm sứ cao cấp

Tô gốm Saigon blue kim navy


265.000
Tô gốm Saigon blue navy
265.000
Dimension: D150- C70
Material:Gốm sứ cao cấp

Tô gốm Saigon blue navy


265.000
Dĩa gốm Saigon blue kim navy
325.000
Dimension: Ø210
Material:Gốm sứ cao cấp

Dĩa gốm Saigon blue kim navy


325.000
Dĩa gốm Eden
425.000
Dimension:
Material:Gốm sứ cao cấp

Dĩa gốm Eden


425.000
Dĩa ăn Paya
460.000
Dimension: Ø290
Material:Nhựa cao cấp

Dĩa ăn Paya


460.000
Dĩa ăn Hamptons
385.000
Dimension: Ø200
Material:Nhựa cao cấp

Dĩa ăn Hamptons


385.000
Thùng rác green metal
1.930.000
Dimension: Ø250 - C390
Material:Kim loại sơn

Thùng rác green metal


1.930.000
Thùng rác Blue metal
3.900.000
Dimension: Ø370 - C520
Material:Kim loại sơn

Thùng rác Blue metal


3.900.000
Khay chữ nhật rose
1.320.000
Dimension:
Material:Kim loại

Khay chữ nhật rose


1.320.000
Khay oval metal lemon
2.360.000
Dimension:
Material:Kim loại

Khay oval metal lemon


2.360.000

Ho Chi Minh city

view map

Ha Noi

view map
Hotline 1800 7200 nhaxinhcare@akacompany.com.vn